Publications

(*) denotes equal contribution

2023

 1. arXiv
  Dreamllm: Synergistic multimodal comprehension and creation
  Runpei Dong*, Chunrui Han*, Yuang Peng, Zekun Qi, Zheng Ge, Jinrong Yang, Liang Zhao, Jianjian Sun, Hongyu Zhou, Haoran Wei, Xiangwen Kong, Xiangyu Zhang, Kaisheng Ma, and Yi Li
  arXiv preprint arXiv:2309.11499, 2023
 2. arXiv
  Chatspot: Bootstrapping multimodal llms via precise referring instruction tuning
  Liang Zhao*, En Yu*, Zheng Ge, Jinrong Yang, Haoran Wei, Hongyu Zhou, Jianjian Sun, Yuang PengRunpei Dong, Chunrui Han, and Xiangyu Zhang
  arXiv preprint arXiv:2307.09474, 2023
 3. arXiv
  Exploring recurrent long-term temporal fusion for multi-view 3d perception
  Chunrui Han, Jianjian Sun, Zheng Ge, Jinrong Yang, Runpei Dong, Hongyu Zhou, Weixin Mao, Yuang Peng, and Xiangyu Zhang
  arXiv preprint arXiv:2303.05970, 2023